Renée Larivière

Renée Larivière är vice generaldirektör för Interpeace där hon bidrar med strategiskt ledarskap och ansvarar för organisationens fredsbyggande operationer världen över. Hon ansvarar även för inriktning och strategiskt ledarskap för organisationens policyarbete. Renée började arbeta för Interpeace 2007 och hade då med sig erfarenheter från arbete i Peru, Pakistan och Indonesien. Hennes arbete har alltid fokuserat på fragila kontexter och hon har tidigare arbetat med konflikter kopplade till naturresurser.