Change – A Chance for Tensta

4 June 2015 – Fred behövs inte bara i länder som drabbas av krig. Även många europeiska städer upplever ökade demonstrationer och unga människor som gör upplopp på gator och torg. Fredlig samexistens behövs med andra ord överallt. Alla samhällen måste försäkra sig om att människor inte känner sig utanför. Det gäller särskilt för unga människor, då utanförskap kan leda till våld och kriminalitet.

Tensta – en förort till Stockholm

I Stockholmsförorten Tensta förekom social oro och protester åren 2012 och 2013. Tensta, som många upplever som en av de farligaste platserna i Sverige och som ofta får negativ media, har en stor andel invandrare som stolt lyfter fram den multikulturella och välkomnande förorten.

Vi är övertygade om att Tenstas inkluderande och delaktiga sätt, kan bidra till att komma åt spänningar i Stockholms övriga förorter. Interpeace lanserade därför ett pilotprojekt i Tensta som omfattade samtal och rådgivning med ett antal intressenter, som lärare, polis, religiösa ledare, familjer och civilsamhälle. Genom dessa intervjuer fick projektet värdefull information om vilka möjligheter och utmaningar som invånarna i Tensta möter. Intervjuerna visade också att unga i Tensta spelar en avgörande roll för positiv förändring och gav dem möjligheten att berätta sina historier genom en innovativ metod för videodeltagande.

Projektets resultat redovisas i rapporten Voices of Tensta och videodokumentären Dreams from Tensta. Båda presenterades på eventet Change for Tensta – a Chance for Tensta, som ägde rum den 10 juni 2015.

Change for Tensta

Presentationerna följdes av en diskussion med tre framträdande talare, var och en bekant med situationen och de svårigheter som Tenstas invånare dagligen möter: Carin Götblad, regionpolischef för polisregion Mitt och styrelsemedlem i Interpeace Sweden; Eva-Britt Leander, strategisk utvecklare för förebyggande arbete vad gäller barn, unga och familjer i Spånga-Tensta, samt Tomas Amanuel, Interpeace facilitator i Tensta.

Baserat på sina respektive erfarenheter, talade varje paneldeltagare om vad hållbarhet och positiv förändring betyder för Tensta.

Eventet var viktigt för samhället och gemenskapen i Tensta, då det på olika sätt lyfte fram befintliga styrkor som kan bidra till social förändring. Genom att ha identifierat Tenstas invånares styrkor och potential, ger Change – a chance for Tensta, en möjlighet att reflektera över hur vi alla kan bidra till förändring.