Globala program

IPAT Initiativ

Vi erbjuder vägledning och stärker kapaciteten hos individer och grupper som vill förbättra sina strategier för att bygga varaktig fred.

Constitution-making for Peace

Målet med Interpeaces ’Constitution-making for peace programme’ är att stödja konstitutions-processer som leder till en mer varaktig fred.