Constitution-making for Peace

Ett program för varaktig fred

Målet med Interpeace program Constitution-making for Peace Page är att stödja konstitutionsprocesser som leder till en mer hållbar fred. För att nå sina mål främjar programmet principerna om nationellt ägarskap, integration, delaktighet och öppenhet. Processen har olika verktyg som leder till nationell dialog, samförstånd, större social och politisk sammanhållning, konflikthantering, försoning och stärkandet av demokratiska principer, institutioner och rättsstater.

Vi gör detta genom att:

    • Ge stöd till lokala aktörer för att främja, utforma och implementera deltagande och inkluderande konstitutionsskapande
    • Bidra till policies som främjar våra programmål, inklusive utvecklingen av FN:s generalsekreterares policy kring konstitutionellt stöd
    • Att utveckla riktlinjer och kunskapsverktyg
    • Att utveckla nätverk och communities of practice

Läs mer om Constitution-making for peace webbplats