IPAT Initiatives

Active Initiatives

Den av The Human Security Division inom det schweiziska utrikesdepartementet finansiellt stödda kursen, ska hjälpa ledande nationell personal på offentliga tjänster och internationella experter. Kursen syftar till att öka kvaliteten och effektiviteten i partnerskapet mellan internationella rådgivare och ledande nationell personal inom nationella och offentliga institutioner.

IPAT har grundat ett samarbete med United Nations Democracy Fund (UNDEF). Arbetet bygger på Interpeace banbrytande insatser i detta område och publiceringen av en omfattande handbok: Constitution-making and Reform: Options for the Process.
Projektet ökar medvetenheten kring och tillämpningen av medverkande och inkluderande strategier för nationellt skapande av konstitutioner och förbättringsprocesser. Programmet kommer att skapa en interaktiv webbsida och en gemensam modell för bästa praxis, likaväl som övningsmateriel baserat på handboken.

IPAT stödjer Youth Engagement for Democracy and Peace-initiativet som leds gemensamt med den egyptiska tankesmedjan MADA Foundation och Kairos universitet. Projektet syftar till att kartlägga oron hos den egyptiska ungdomen som en grund för skapandet och genomförandet av ett ungdomsprojekt som ska bidra till demokratisering och försoning.

Interpeace fick en förfrågan från den kenyanska regeringen om stöd, närmare bestämt Kenyan National Cohesion and Integration Commission (NCIC). IPAT fick i uppdrag att utforska en samarbetande och fredsbyggande process i norra Kenya. IPAT ger tekniskt och rådgivande stöd till NCIS i dialogen och försoningsarbetet för ett pilotprojekt i länet Mandera i norra Kenya.

I Etiopien har IPAT etablerat ett samarbete med Förenta Nationernas barnfond (UNICEF). Inom dess ramar arbetar IPAT med Etiopiens Utbildningsdepartement och universitet i Addis Abeba, Centre for Federal Studies. IPAT har fått i uppgift att analysera sambandet mellan våld eller konflikt tillsammans med utbildningssektorn.

Past Initiatives

IPAT och Genèves Centrum för säkerhetspolitik utformade och genomförde, på uppdrag av det schweiziska utrikesdepartementet, den femte omgången av den fredsbyggande kursen för ledare på högre nivå.

I enlighet med ämnet, förstärkning av ledarskap för fredsbyggande, gav kursen en plattform för nuvarande och potentiella ledare att utbyta erfarenheter, öka deras förståelse för fredsbyggande och kunskaper i ledarskap.

IPAT tillhandahöll kvalificerat och rådgivande stöd i förfinandet av den nederländska regeringens Great Lake Strategy.

I samarbete med FN:s kontor för fredsbyggande, genomförde IPAT en medverkande Peace and Development Analysis i Papua Nya Guinea och Bougainville. Analysen kommer att användas för att hjälpa i fördelningen av resurser från United Nations Peacebuilding Fund i arbetet fram till Bougainvilles folkomröstning om självständighet.