Archives

interpeace sverige programmet guatemala

Guatemala

November 2, 2016

Guatemala präglas av osäkerhet, våld och konflikter som kan kopplas till miljöförstöring. Interpeace arbetar med att stärka Invånarnas förmåga att... Read More

interpeace sverige programmet honduras

Honduras

November 2, 2016

I Honduras arbetar Interpeace med att minska spänningarna mellan statliga institutioner och civilsamhället. Detta gör vi genom försöka öka medborgarnas... Read More

interpeace sverige programmet El Salvador

El Salvador

November 2, 2016

El Salvador är ett av världens mest våldsamma länder när det gäller kriminalitet och organiserad brottslighet. Interpeace arbetar för att... Read More

interpeace Sverige programmet kenya

Kenya

October 24, 2016

I Kenya samarbetar Interpeace med landets ’National Cohesion and Integration Commission’ (NCIC) för att främja fred och social sammanhållning mellan... Read More

Libya

Libyen

July 7, 2014

Interpeace har sedan 2011 följt situationen i Libyen. Tillsammans med sin Libyske partner, Assabel Stiftelsen, initierade Interpeace ett fredsbyggande program... Read More

interpeace sverige programmet osttimor

Östtimor

June 3, 2014

Interpeace har tillsammans med organisationen Centre of Studies for Peace and Development (CEPAD) stöttat fredsprocessen på Östtimor sedan 2007 genom... Read More

interpeace sverige programmet somalia

Somalia

June 3, 2014

Interpeace har i över 20 år arbetat med partnerorganisationer i olika delar av Somalia för att stödja och stärka processer... Read More

interpeace sverige programmet rwanda

Rwanda

June 3, 2014

I Rwanda arbetar Interpeace tillsammans med organisationen Never Again Rwanda (NAR) för att stödja försoningsarbetet efter folkmordet 1994 och förebygga... Read More