interpeace sverige programmet El Salvador

El Salvador

El Salvador är ett av världens mest våldsamma länder när det gäller kriminalitet och organiserad brottslighet. Interpeace arbetar för att minska våldet genom att stärka samarbetet mellan lokala myndigheter, civilsamhället och individer som riskerar att dras in i kriminella nätverk. Mer information finns på Interpeaces globala hemsida.