interpeace sverige programmet guatemala

Guatemala

Guatemala präglas av osäkerhet, våld och konflikter som kan kopplas till miljöförstöring. Interpeace arbetar med att stärka Invånarnas förmåga att hantera dessa konflikter utan våld samt för att främja inkludering och samarbete mellan statliga institutioner, näringslivet och civilsamhället. Mer information finns på Interpeaces globala hemsida.