interpeace sverige programmet honduras

Honduras

I Honduras arbetar Interpeace med att minska spänningarna mellan statliga institutioner och civilsamhället. Detta gör vi genom försöka öka medborgarnas och civilsamhällets insyn i säkerhetssektorn och polisens verksamhet för att stärka förtroendet för dessa institutioner och motverka korruption. Mer information finns på Interpeaces globala hemsida.