interpeace sverige programmet israel

Israel

Sedan 2004 arbetar Interpeaces partnerorganisation Base for Discussion (B4D) med att engagera grupper som historiskt sett varit uteslutna ur fredsprocessen för att främja en gemensam vision för fred inom det Israeliska samhället. Mer information finns på Interpeaces globala hemsida.