Libya

Libyen

Interpeace har sedan 2011 följt situationen i Libyen. Tillsammans med sin Libyske partner, Assabel Stiftelsen, initierade Interpeace ett fredsbyggande program i södra Libyen under 2013.

Programmets mål är att etablera institutioner och processer som gör det möjligt för Libyerna att hantera konflikt och arbeta sinsemellan på ett konstruktivt sätt. Programmet har för avsikt att uppnå dessa mål genom diskussioner inom fokusgrupper samt intervjuer som engagerar de lokala samhällena, allmänheten och regeringen i att hitta de utmaningar och möjligheter som finns för att uppnå hållbar fred.