interpeace sverige programmet mali

Mali

Interpeace arbetar tillsammans med the Malian Institute of Action Research for Peace (IMRAP) mot det långsiktiga målet att främja en samhällskultur som bygger på dialog och viljan att leva tillsammans mellan olika grupper i landet och med att lösa de strukturella problem som orsakade en djup säkerhetspolitisk kris 2012. Mer information finns på Interpeaces globala hemsida.