interpeace sverige programmet osttimor

Östtimor

Interpeace har tillsammans med organisationen Centre of Studies for Peace and Development (CEPAD) stöttat fredsprocessen på Östtimor sedan 2007 genom att arbeta för att motverka korruption och nepotism inom statliga institutioner samt genom att etablera lokala forum för fredlig konfliktlösning. Mer information finns på Interpeaces globala hemsida.