interpeace sverige programmet somalia

Somalia

Interpeace har i över 20 år arbetat med partnerorganisationer i olika delar av Somalia för att stödja och stärka processer för freds- och statsbyggande. Mer information finns på Interpeaces globala hemsida.