Archives

placeholder

Rådgivande stöd

June 3, 2014

Stora sjöregionen = Demokratiska republiken Kongo, Burundi, Rwanda & Uganda

placeholder

Freds och Utvecklingsanalys

June 3, 2014

I samarbete med FN:s kontor för fredsbyggande, genomförde IPAT en medverkande Peace and Development Analysis i Papua Nya Guinea och... Read More