Stödja skapandet av konstitutioner och förbättringar

IPAT har grundat ett samarbete med United Nations Democracy Fund (UNDEF). Arbetet bygger på Interpeace banbrytande insatser i detta område och publiceringen av en omfattande handbok: Constitution-making and Reform: Options for the Process.
Projektet ökar medvetenheten kring och tillämpningen av medverkande och inkluderande strategier för nationellt skapande av konstitutioner och förbättringsprocesser. Programmet kommer att skapa en interaktiv webbsida och en gemensam modell för bästa praxis, likaväl som övningsmateriel baserat på handboken.