Stora sjöregionen = Demokratiska republiken Kongo, Burundi, Rwanda & Uganda

Rådgivande stöd

IPAT tillhandahöll kvalificerat och rådgivande stöd i förfinandet av den nederländska regeringens Great Lake Strategy.