Analysering av sambandet mellan våld och utbildning

I Etiopien har IPAT etablerat ett samarbete med Förenta Nationernas barnfond (UNICEF). Inom dess ramar arbetar IPAT med Etiopiens Utbildningsdepartement och universitet i Addis Abeba, Centre for Federal Studies. IPAT har fått i uppgift att analysera sambandet mellan våld eller konflikt tillsammans med utbildningssektorn.