Skapandet av en fredsbyggande process

Interpeace fick en förfrågan från den kenyanska regeringen om stöd, närmare bestämt Kenyan National Cohesion and Integration Commission (NCIC). IPAT fick i uppdrag att utforska en samarbetande och fredsbyggande process i norra Kenya. IPAT ger tekniskt och rådgivande stöd till NCIS i dialogen och försoningsarbetet för ett pilotprojekt i länet Mandera i norra Kenya.