Freds och Utvecklingsanalys

I samarbete med FN:s kontor för fredsbyggande, genomförde IPAT en medverkande Peace and Development Analysis i Papua Nya Guinea och Bougainville. Analysen kommer att användas för att hjälpa i fördelningen av resurser från United Nations Peacebuilding Fund i arbetet fram till Bougainvilles folkomröstning om självständighet.