Utbildningskurs: Effektiv rådgivning i komplexa och bräckliga situationer

Den av The Human Security Division inom det schweiziska utrikesdepartementet finansiellt stödda kursen, ska hjälpa ledande nationell personal på offentliga tjänster och internationella experter. Kursen syftar till att öka kvaliteten och effektiviteten i partnerskapet mellan internationella rådgivare och ledande nationell personal inom nationella och offentliga institutioner.