Lansering av Interpeace Sweden

Interpeace har nyligen lanserat Interpeace Sweden för att stödja Interpeace världen över och deras uppdrag. Grundandet av Interpeace Sweden är ett välkommet steg mot att stärka redan existerande samarbeten. Interpeace styrande råd möttes nyligen i Stockholm och genom detta betonades vikten av Sveriges stöd för Interpeace ytterligare.

Ändamålet med Interpeace Sweden
Interpeace Sweden kommer i huvudsak att fokusera på insamling och att skapa ytterligare stöd för Interpeace fredsbyggande ansträngningar runt om i världen. Det nyligen skapade Interpeace Sweden kommer också att ha för avsikt att öka förståelsen för fred. Styrelseordförande i Interpeace Sweden är Tord Magnuson och styrelsen är för övrigt sammansatt av mycket kunniga personer med bred bakgrund.

Nya hemsidan lanseras
Interpeace Sweden har nyligen lanserat sin hemsida. Att ge information angående våra aktiviteter till den svenska befolkningen är avgörande eftersom Interpeace betonar insyn och effektiv kommunikation. All information som rör Interpeace program, resultat och senaste nyheter kommer att finnas tillgängligt på svenska på den nya hemsidan.