Liberia

Interpeace har genomfört en omfattande fredsbyggande dialog i Nimba County vilket har varit en före detta våldshärd i Liberia. Arbetet skapade delaktighet bland befolkningen i Nimba och hyllades av FN:s Fredsbyggande Fond och generalsekreteraren som en banbrytande modell för konfliktlösning.