Interpeace internationella styrelse välkomnades till Stockholm

Interpeace internationella styrelse välkomnades till Stockholm vid ett av de möten som hålls var sjätte månad. Ordförande för Interpeace internationella styrelse är den f.d. presidenten av Ghana och f.d. ordförande för den afrikanska unionen, John A. Kufuor. Styrelsen inkluderar också en rad andra framstående individer från regeringar, internationella organisationer och affärssektorer.

Stärker banden med Sverige
Mötet mellan de två styrelserna i Stockholm var helt och hållet en succé där man gjorde åtagande att skapa ett starkare samarbete.

President John A. Kufuor, the Chair of the Interpeace Governing Council meets Tord Magnuson, the Chair of Interpeace Sweden.
F.d. presidenten John A. Kufuor och Tord Magnuson. © David Magnusson/Panos for Interpeace

Interpeace Swedens styrelse
Tord Magnuson är ordförande för Interpeace Sweden och på vice ordförande posten sitter Scott M. Weber som även är generaldirektör för Interpeace. De får sällskap av framstående personer som Carin Götblad, Peter Elam Håkansson, Magnus Kindstrand, Krister Kumlin och Sarah Noble.
Läs mer om våra styrelsemedlemmar.

Interpeace Sweden
Interpeace har haft ett långtgående samarbete med Sveriges regering där man har arbetat tillsammans för att stötta samhällen i att bygga fred. Interpeace Sweden grundades som en insamlingsstiftelse med syfte att stödja Interpeace globala fredsbyggande aktiviteter och detta har gjorts möjligt med stöd från Svenska Postkod Lotteriet.