Om oss

Interpeace grundades 1994 som ett fredsbyggande projekt inom Förenta Nationerna (FN). Sedan år 2000 är Interpeace en oberoende fredsbyggande organisation med starka band till FN genom sin ställning som strategisk partner.

Interpeaces huvudkontor ligger i Genève (Schweiz) och organisationen har lokala kontor i Abidjan (Elfenbenskusten), Bryssel (Belgien), Guatemala city (Guatemala), Nairobi (Kenya), New York (USA) och Stockholm (Sverige).

Genom nära samarbeten med lokala fredsbyggande organisationer gör Interpeace det möjligt för samhällen runtom i världen att stärka social sammanhållning och skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar fred. Interpeace arbetsssätt baseras på dialog som ett verktyg för inkluderande och nationellt ledda förändringsprocesser samt på de senaste metoderna inom konflikthantering.

Interpeace består idag av över 350 aktiva fredsarbetare som stödjer det internationella samfundet och FN i världens fredsbyggande insatser.

Du kan läsa mer om Interpeaces arbete runtom i världen på vår globala hemsida.

Timor Leste_500

Interpeace i Sverige

Trots att Sverige har tagit stora steg för att bygga ett inkluderande samhälle, kvarstår flera utmaningar, inte minst när det gäller att motverka ökad diskriminering och marginalisering av grupper i storstädernas ytterområden.

Interpeace har sedan tidigare starka band till Sverige genom ett långvarigt samarbete med Sida och UD. Under 2013 började Interpeace utforska hur organisationens metoder för fredsbyggande kan appliceras i en Europeisk kontext och användas för att motverka ökande sociala spänningar i Sverige.

Idag arbetar Interpeace med svenska aktörer på både lokal och nationell nivå för att hjälpa till att främja ett mer inkluderande samhälle.

Mer information om Interpeaces arbete i Sverige finner du här.

Tensta-report-cover-slide-banner

Vårt arbete

I alla länder där Interpeace är närvarande strävar vi efter att uppfylla organisationens mandat och arbetar utifrån gemensamma värderingar och principer.

 

Vårt mandat

Interpeaces mandat är:

 1. Att stärka kapaciteten hos samhällen att hantera konflikter utan våld och tvång och att stödja nationella aktörer i arbetet med att utveckla och förstärka social och politisk sammanhållning.
 2. Att stödja det internationella samfundet, och särskilt FN, i att spela en mer aktiv roll för att stödja fredsbyggande insatser runt om i världen.

 

Vårt uppdrag

Interpeace bygger varaktig fred genom att stärka kapaciteten hos samhällen att övervinna djupa motsättningar och hantera konflikter utan våld. Vi är förankrade i lokala förhållanden och organisationens styrka grundar sig i våra nationella partners som alla drivs av ett långsiktigt engagemang för att bygga fred i sina egna samhällen. Vi tror på visdomen i att lyssna, kraften i att delta och styrkan i informerad dialog för att skapa förståelse och tillit – grunden för allt fredsbyggande.

 

VÅRA VÄRDERINGAR

 • Fred handlar om att lösa konflikter utan våld.
 • Respekt för lokala kulturer och en tro på kraften i lokala kapaciteter, idéer och lösningar.
 • Tillit mellan människor är en grundförutsättning för varaktig fred.
 • Integritet försäkrar att vi är principfasta, rättframa och uppriktiga.
 • Deltagande är centralt eftersom aktiv interaktion omvandlar relationer.

 

VÅRA PRINCIPER

För att stödja organisationens uppdrag följer vi ett antal principer som styr vårt arbete. Vi fokuserar på att vara:

 • Konsulterande, inkluderande och beslutsamma.
 • Respektfulla, vilket understryker vår tro att den personliga interaktionens kvalitet är lika viktig som dess innehåll.
 • Disciplinerade och resultat-inriktade.
 • Kunskapsbaserade och inriktade på ömsesidigt lärande.
 • Balanserade i hur vi inhämtar information och i vårt förhållningssätt till genus, kultur och ålder.
 • Objektiva genom att skapa och skydda ett neutralt utrymme för dialog.
 • Omtänksamma och empatiska.
 • Banbrytande i att söka nya och bättre sätt att vara effektiva.

The first day of the APD (Academy for Peace and Development) National Program Group Meeting 2010 in Hargeisa, Somaliland.