Finansiering

Interpeaces arbete i Sverige har gjorts möjligt tack vare generösa bidrag från HM Drottning Silvias stiftelse och från Jacob Wallenbergs stiftelse.

90-Konto
Interpeace Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen har godkänts av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll bevakar givarens intressen och är för denna en bekräftelse på att insamlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.
Läs gärna mer på www.insamlingskontroll.se.

90-konto-loto

FRII
Interpeace Sverige är även medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. FRII avser öka förtroendet för insamlingsbranschen via ett antal åtgärder så som kvalitetssäkring och kompetensutveckling, i strävan efter att insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

FRII-logo