Våra värderingar

VÅRT UPPDRAG

Interpeace är dedikerade till att bygga varaktig fred genom att stärka möjligheterna i konfliktdrabbade samhällen att övervinna djup splittring och hantera dessa konflikter på ett icke-våldsamt sätt. Vi har alltid en stark lokal förankring genom allianser med lokala och nationella grupper med ett långsiktigt engagemang att skapa fred i sina egna samhällen. Vi anser att det är viktigt att lyssna, delta och ha en öppen dialog för att skapa förtroende och tillit –grunden för allt fredsbyggande.

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar baseras på att fred handlar om att lösa konflikter utan våld och att tillit mellan människor är en väsentlig grund för varaktig fred. Vi anser att det är viktigt att visa respekt för lokal kultur och inse styrkan hos lokala grupper genom att lyssna på deras idéer och lösningar. För Interpeace är aktivt deltagande nyckeln till att förändra relationer.

VÅRA PRINCIPER

När vi arbetar för att stödja Interpeace uppdrag följer vi ett antal principer som styr vårt arbete. Vi lägger stort fokus på att vara rådgivande, inkluderande och beslutsamma. Det är viktigt att visa respekt och använda sig av ett inkluderande förhållningssätt mot olika grupper, kulturer och åldrar men samtidigt vara disciplinerad och resultatorienterad. För att nå bästa resultat måste vi vara transparenta, ärliga och uppriktiga, men även vara omtänksamma och empatiska. Sist men inte minst ska vi vara objektiva och värna om vår neutrala roll i konflikten.

VÅRT SYFTE

Interpeace Swedens syfte är att stödja International Peacebuilding Alliance (Interpeace) i fullgörandet av sitt ändamål. En stor del av Interpeace Swedens insamlade medel ska gå Interpeace program i Sverige och internationellt. Medlena kan också använda för information, utbildning och kunskapsutbyte som stödjer Interpeace i dess syfte och mål. Vår vision är att hjälpa lokala och nationella aktörer. Detta gör vi genom att stödja det internationella samfundet att förhindra och få ett slut på konflikter samt starta återuppbyggnad av samhällen efter krig.