Tomas Amanuel, Facilitator from Tensta, Sweden. Photo credit: David Magnusson

Interpeace i panelsamtal om ungas inkludering på arbetsmarknaden

STOCKHOLM – Den 24 november deltar Interpeaces projektledare Tomas Amanuel i ett panelsamtal, anordnat av Socialdemokraterna i Stockholms Stad och kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Panelen kommer att diskutera en ny rapport som kommissionen tagit fram om unga stockholmares inkludering på arbetsmarknaden och hur staden kan gå till väga för att hjälpa unga som idag varken studerar eller arbetar.

Interpeaces arbete har visat att tillgång till utbildning och arbete, förmågan att försörja sig själv och sin familj samt känslan att kunna bidra till samhället på ett meningsfullt sätt har avgörande betydelse för människors känsla av inkludering i samhället.  Tomas kommer att dela med sig av Interpeaces och sina egna erfarenheter om hur bättre tillgång till utbildning och arbete för utsatta ungdomar kan bidra till att förverkliga hållbarhetskommissionens vision om ett inkluderande Stockholm för alla.

Interpeaces arbete för att främja ett inkluderande Sverige

Liksom många andra europeiska samhällen står Sverige idag inför stora utmaningar relaterade till utanförskap och marginalisering. Med utgångspunkt i Interpeaces omfattande erfarenhet av att arbeta med marginaliserade grupper och lärdomar från sitt arbete med ungdomar runtom i världen startade Interpeace sin verksamhet i Sverige 2013. Det första projektet genomfördes i Stockholmsförorten Tensta, i syfte att testa om organisationens deltagande och inkluderande tillvägagångssätt kan bidra till att minska ökade sociala spänningar och våldsbrott i Sveriges förorter.

Det arbete som inleddes i Sverige baseras på dokumenterad erfarenhet av nya och innovativa sätt att tänka kring fredsbyggande även i länder som anses fredliga. De allmänna principerna om inkludering och deltagande, kärnan i allt fredsbyggande, har potential att bidra till mer sammanhållna och inkluderande samhällen, oberoende av utvecklingsnivå och geografiskt läge. Detta framgick tydligt av Interpeaces inledande arbete i Tensta.

Idag arbetar Interpeace med svenska aktörer på både lokal och nationell nivå för att främja ett mer inkluderande samhälle.

Kontaktperson: Johan Eliasson

E-post: j.eliasson@interstage.wpengine.com.

Tel: +46 705 707 876