Stockholm Peace Talks - Elaine panoramic

Peace Talks Go To Sweden

25 February 2015 – Som ett resultat av de framgångsrika fredssamtalen i Geneve, arrangerade Sveriges riksdag tillsammans med Interpeace, det första Stockholm Peace Talks i Sveriges riksdags byggnader. Eventet samlade olika erkända talare från Sverige och utomlands, från FN, regeringen, näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.

Se det bästa från Stockholm Peace Talks video

Om Peace Talks

Peace Talks såg sitt ljus 2013 med fredssamtal i Geneve, som arrangerades av FN i Geneve, Interpeace och Geneva Peacebuilding Platform. Med övertygelsen om att alla människor har en roll att spela i fredsbyggande arbete, är målet med Peace Talks att utöka dialogen om att skapa fred och lösa konflikter. Peace Talks rullas nu ut i flera olika delar av världen.

Stockholm Peace Talks modererades av den svenska journalisten Willy Silberstein i närvaro av kronprinsessan Victoria. Nio föreläsare talade om vad fred betyder för dem och fick publiken att reflektera och inspireras av hur vi alla kan spela en roll i att skapa fred.

Ett inspirerande och varierande event

Bland de framträdande talarna var riksdagens talman och medarrangör till eventet, Urban Ahlin, som inledde kvällen med att påminna publiken om hur beroende vi är av vår omvärld. Han definierade fred som en gyllene regel enligt vilken ”man måste behandla människor som man själv vill bli behandlad”. Ghaida Rinawie Zoabi, chef för Injaz Center för Professional Arab Local Governance talade därefter om sina erfarenheter som fredsbyggare, vilka har lärt henne att ”det inte finns någon framtid för båda världar”.

2015_02_25_SPT_Videos

Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet både varnade och var hoppfull genom att i sitt tal säga att ”2014 förekom tio krig, det högsta antalet under det tjugoförsta århundradet, samtidigt som 120 konflikter avslutades”. Han föreslog också nya sätt att bygga fred på, nämligen i akademin och menade att ”universitet kan erbjuda en plattform för brainstorming i förtroendebyggande mellan parter i konflikt”. Jan Eliasson, biträdande generalsekreterare i FN, talade också på Stockholm Peace Talks, och presenterade en ny dimension för kvällen. Han kopplade ihop fred med respekten för mänskliga rättigheter, en större kulturell förståelse och behovet av att bygga bestående förtroende. Han avslutade den första delen av kvällen med följande ord: “fred handlar inte om att avsluta krig, utan om att förhindra att krig bryter ut”. Den andra delen av Stockholm Peace Talks inleddes med att Elaine Weidman-Grunewald, Vice President of Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson, talade om rollen som nätverkssamhället och näringslivet kan spela i att arbeta för fred och skapa en inkluderande kultur.

Eventet visade också en videoinspelning med Forest Whitaker, artist, grundare och vd för Whitaker Peace & Development Initiative, och UNESCO:s speciellasändebud för fred och försoning. För Whitaker är “fred inte bara frånvaron av dåliga saker, utan också närvaron av goda saker”. Han avslutade sitt tal med följande uppmaning: ”vi måste alla tillsammans bidra till att skapa fred och hålla fredslågan vid liv”.

Jason “Timbuktu” Diakité, framstående svensk musiker, delade med sig av sin barndom och målade upp en bild av att ”fred inte är något som ska tas för givet även om du lever i ett land som har gott om det”. I sitt tal betonade han den nyckelroll som den kulturella mångfalden spelar, men varnade för att ”fruktan är motståndare till fred”.

Två unga facilitatorer från Tensta, Deline Revend och Tomas Amanuel, avslutade fredssamtalen i Stockholm. Som levande exempel på den avgörande roll som unga kan spela i fredsbyggande verksamhet, uppmanade de samhället att ”ge människor en andra chans, att förlåta varandra och gå vidare, vilket är själva nyckeln till att bygga varaktig fred”.

Hoppfullt budskap avslutade Stockholm Peace Talks

Tord Magnuson, ordförande i Interpeace Sweden, och Scott M. Weber, generalsekreterare i Interpeace, avslutade Stockholm Peace Talks med att betona att ”alla har en nyckelroll att spela i att bygga fred för att förhindra utanförskap, vilket i sin tur urholkar förtroendet för våra samhällen”. Stockholm Peace Talks bjöd även på musikaliska inslag, som Adam Tensta, en av Stockholms mest kända rappare och svenska jazzsångerskan LaGaylia Frazier.

Videos från talen på Stockholm Peace Talks finner du på Peace Talks webbsajt.