Donation

Donation

Clear

Det är endast genom starkt finansiellt stöd som fred kan uppnås och en bättre framtid säkras för alla.
Donationer av olika storlekar emottas tacksamt eftersom finansiellt stöd går till att säkra en fortsatt stabilitet i våra program.

 

Additional information

Program

Interpeace, Östtimor, Somalia regionen, Rwanda, Palestina, Mali, Liberia, Israel, Guinea-Bissau, Stora sjöregionen, Cypern, Elfenbenskusten, Burundi, Centralamerika – Ungdomsprogrammet, Sverige, Libyen, IPAT