Archives

Voices from Tensta

October 27, 2015

Den här rapporten sammanfattar resultaten av ett pilotprojekt i Stockholmsförorten Tensta. Konsultationer över hela landet identifierade de största utmaningarna och... Read More