Tensta, Sverige. Photo credit: Oskar Kullander

From Margins to Mainstream: Fostering Inclusion in Sweden

Type: PDF | Size: 3 MB | Published: October 24, 2016

Efter en rad sociala oroligheter under 2012 och 2013 initierade Interpeace ett deltagande forskningsinitiativ i Tensta, en förort till Stockholm, för att bättre förstå de utmaningar som marginaliserade grupper står inför och för att identifiera praktiska sätt att motverka det växande utanförskapet. År 2015 lanserades den andra fasen av Interpeaces arbete som engagerande över 200 individer runtom i landet i en dialog om möjligheterna och utmaningarna för att bygga ett mer inkluderande samhälle.

Läs hela rapporten här. Den svenska versionen av rapporten kommer att lanseras inom kort.

 

Download