Tensta-report-cover-slide-banner

Voices from Tensta

Type: PDF | Size: 2 MB | Published: October 27, 2015

Den här rapporten sammanfattar resultaten av ett pilotprojekt i Stockholmsförorten Tensta. Konsultationer över hela landet identifierade de största utmaningarna och källorna till spänningar som står i vägen för social sammanhållning i Tensta. De fångar energin, entusiasmen, berättelserna och de aktuella utmaningar som Tenstaborna upplever idag.

Download