Sekretess

Integritets Policy

Denna integritetspolicy beskriver hur Interpeace Sverige använder och skyddar all information som du ger Interpeace Sverige när du använder den här webbplatsen.
Interpeace Sverige åtar sig att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig tillhandahålla viss information som kan avslöja din identitet när du använder den här webbplatsen kan du vara säker att informationen endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Interpeace Sverige kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera denna sida. Du bör hålla uppsikt över denna sida för att ta del av eventuella förändringar.

Denna policy gäller från och med 1 maj 2018, i enlighet med GDPR-förordningarna.
Ge oss feedback eller registrera dig för ett evenemang

• Om du ger feedback eller registrerar dig för ett evenemang genom att kontakta oss på info@interpeace.org sparar vi ditt namn, e-postadress, telefon, företag/organisation, land och annan personlig information som du delar med oss;
• Vi använder den här informationen för att komma i kontakt med dig och förbättra webbplatsen och de resurser vi erbjuder.

Vi kan också samla in

• Kön, födelsedatum, pass/ID-nummer och hur du hört om ett evenemang;
• Genom e-postadressen du angivit kan vi skicka regelbunden e-post med marknadsföringsmaterial relaterat till vårt arbete som vi tror kan vara av intresse; och
• Från tid till annan kan vi även använda din information för att kontakta dig för att höra din åsikt om en fråga rörande vårt arbete.
Vi är fast beslutna att hålla din information säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och organisatoriska procedurer för att skydda och säkra den information vi samlar in på internet.
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. När du använder dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddandet och integriteten av all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser då de inte regleras av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och studera sekretesspolicyn som gäller för webbplatsen i fråga.
Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter på följande sätt:

• När du blir ombedd att fylla i ett formulär på webbplatsen kan du indikera att informationen inte ska användas för direkt marknadsföring;
• Om du tidigare har accepterat att dina personuppgifter får användas för direkt marknadsföring kan du ändra dig genom att skriva till eller maila oss.

Vi säljer, distribuerar eller hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part såvida vi inte har ditt tillstånd eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Du kan begära ut de personuppgifter som vi har om dig. Om du vill ha en kopia av denna information, skriv till oss på info@interpeace.org

Om du misstänker att information vi har är felaktig eller ofullständig, skriv till eller maila oss så snart som möjligt på ovanstående adress. Vi kommer omedelbart att korrigera information som visat sig vara felaktig.
Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter. Vi kan dock lämna information om dig till följande, för de uttryckliga ändamål som anges nedan:

• Om du skickar in en recension eller registrerar dig för att delta i ett evenemang så delar vi denna information med våra anställda för att förbättra våra tjänster;
• Om vi laddar upp en recension på vår webbplats kommer vi inte att avslöja ditt namn eller din e-postadress offentligt, till våra anställda eller till tredje parter som kan vara värd för evenemanget.


För lagliga eller lagstadgade krav:

• Om vi är skyldiga att följa gällande lagar eller rättsliga processer eller om vi måste tillämpa våra villkor kan vi avslöja dina personuppgifter för dessa ändamål.

Om vi delar din information med tredje part som anges ovan, kommer vi alltid att kräva att de använder din information på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.
Vi kan dela icke-personliga aggregerade statistikuppgifter om besökare på webbplatsen med tredje part och information om nedladdning och trafikmönster med våra publiceringspartner och andra tredje parter. För förtydligande, denna information identifierar inte användare i någon personlig egenskap: den ger endast generell information om användare av webbplatsen.
Vi kan överföra din information till, eller lagra den i, länder som ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EEA"), som inte har utvecklade dataskyddslagar. Vänligen dela inte din information om du inte vill att den ska överföras till eller lagras utanför EES. Genom att dela din information med oss samtycker du att vi överför den till och lagrar din information utanför EES.
Som krävs enligt dataskyddslagar, inklusive Personuppgiftslagen (1998: 204), följer vi strikta säkerhetsförfaranden vid lagring och utlämnande av information som du delat med oss för att förhindra obehörig åtkomst. I synnerhet använder vi Secure Sockets Layer (SSL) -teknik (protokoll för säkra uttag) för att koda dina personuppgifter. SSL krypterar dina kontaktuppgifter när de skickas via internet.

Trots att vi använder den här tekniken kan vi inte garantera säkerheten för den information som du delar med oss. Du accepterar de medförda riskerna med att tillhandahålla information och att vara uppkopplad och kommer inte att hålla oss ansvariga för eventuella brott mot säkerheten om inte detta beror på vår försumlighet eller bristande försiktighet.

Om du har några problem med säkerheten, vänligen maila oss på info@interpeace.org
Vi vill se till att dina personuppgifter och dina val är korrekta och aktuella.

Du kan begära ut de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av denna information, skriv till info@interpeace.org

Om du tror att någon information vi har är felaktig eller ofullständig, skriv till eller maila oss så snart som möjligt på ovanstående adress. Vi kommer omedelbart att korrigera information som visat sig vara felaktig.
Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande med de ändrade villkoren eller genom att ladda upp en kopia av dem på webbplatsen. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter datumet för vårt e-postmeddelande eller det datum då vi laddar upp den ändrade policyn på webbplatsen, beroende på vilket som infaller tidigare. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att perioden löpt ut innebär att du godkänner att följa den ändrade policyn.

Användarvillkor

När du använder den här webbplatsen eller våra resurser och publikationer godkänner du villkoren nedan. Läs därför dem för att förstå dina rättigheter och dina ansvarsområden. Om du använder den här webbplatsen på uppdrag av en organisation för vilken du arbetar, då bekräftar du din behörighet att godkänna dessa villkor på uppdrag av organisationen i fråga och att organisationen accepterar att vara bunden till dessa villkor.

Om du inte godkänner dessa villkor kan du inte använda webbplatsen eller vårt innehåll.
Du är fri att besöka webbplatsen och ta del av våra resurser, publikationer, videoklipp etc., utan att registrera dig hos oss.

Genom att besöka den här webbplatsen håller du med om:

• Att använda våra resurser och publikationer i enlighet med deras licensvillkor. I synnerhet får du inte dra nytta av användningen kommersiellt;
• Att använda webbplatsen endast för lagliga ändamål. Du får inte:
o Använda webbplatsen för att medvetet överföra, skicka eller ladda upp data eller annat material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidbomber, knapptryckning logger, spionprogram, annonsprogramvara eller andra skadliga program eller liknande datorkoder som är utformade för att försämra funktionaliteten hos en enhet eller funktion av något innehåll; eller
o Tillträda utan behörighet, skada eller påverka någon del av webbplatsen eller nätverket som webbplatsen är lagrad på eller den programvara som används av webbplatsen.
Vem äger vad?

Vi eller vissa tredje parter äger alla immateriella rättigheter i våra resurser och publikationer.

När någon del av resurserna och publikationen ägs av en tredje part identifierar vi den parten i den relevanta resursen.

Hur kan du använda den?

Du är fri att använda texten i publikationen eller resursen, men inte någon annan aspekt av den (t.ex. bilder, grafik eller logotyper) förutsatt att:

• du enbart använder texten för icke-kommersiellt bruk;
• du är medveten om våra rättigheter att ändra, licensera och tilldela allt arbete som uppstår ur din användning;
• du ackrediterar den ursprungliga författaren;
• om du gör texten tillgänglig på internet inkluderar du en länk till webbplatsen som lagt upp texten: www.interpeace.se;
• Du bekräftar vår upphovsrätt om användning av texten genom att inkludera följande "" [infoga år] © Interpeace Sweden.


Om du vill översätta texten, då i tillägg till ovanstående villkor skall du:

• Inte ändra betydelsen av den ursprungliga texten;
• Om du engagerar en tredje part för att översätta texten kommer du att försäkra dig om att du äger alla immateriella rättigheter i den översättningen (inklusive alla moraliska rättigheter), så att du kan överföra äganderätt till oss; och
• Inkludera följande på översättarens upphovsrättssida: "Detta är en direkt översättning av [sätt in edition] av Interpeace Sveriges [sätt in titel]. Noggrannheten i den översatta texten har inte verifierats av Interpeace Sverige. Vid tvivel gäller den ursprungliga engelska versionen [sätt in ISBN av originalversion]. Översättningen gjordes av [ange namn på din organisation].

Vänligen läs ”Allmänt Innehåll” på vår webbplats (under "Allmänt" nedan) för att se hur du kan använda allt innehåll tillgängligt på vår webbplats (t. ex. videor och sidor).
Vi lovar att vi har rätt att göra innehållet på vår webbplats tillgängligt för dig på de villkor som anges i ”Användning av våra resurser och publikationer”.

Vad vi inte lovar

• Vi garanterar inte noggrannheten, integriteten, kvaliteten, fullständigheten eller användbarheten av resurser, publikationer eller annan information som finns tillgänglig på vår webbplats;
• Vi gör inga löften om att din tillgång till webbplatsen eller dess innehåll kommer att levereras oavbrutet eller felfritt eller att webbplatsen eller dess innehåll kommer att vara fria från virus eller andra skadliga egenskaper. Du laddar ner innehåll och/eller programvara från webbplatsen på egen risk och du är ensam ansvarig för att installera en lämplig antivirus- och säkerhetsprogramvara för att skydda datorn eller enheten mot virus eller andra skadliga egenskaper.

Vi förnekar ansvar för

Vi avsäger oss ansvar för förlust eller skador relaterat till webbplatsen och dess innehåll.

Vad vi inte begränsar vårt ansvar för

Ingenting i dessa villkor begränsar vårt ansvar för:

• död eller skada som ett resultat av vår försumlighet; eller
• annat ansvar som vi inte kan begränsa enligt gällande lag
Allmänt innehåll på vår webbplats

För att förstå hur du får använda resurserna och publiceringen på vår webbplats, se ”Användning av våra resurser och publikationer”.

Allt annat innehåll på vår webbplats (t.ex. videor, bilder) ägs antingen av oss eller av andra som har licensierat innehållet till oss. Innehållet skyddas av internationell upphovsrätt och immaterialrätt.

Innehållet är tillgängligt för icke-kommersiell användning, förutsatt att du följer upphovsrättsliga och proprietära meddelanden. Du kan dela innehåll på vår webbplats genom att använda dela funktionen. Utöver detta, får du som användare inte kopiera, ändra eller distribuera innehåll på vår webbplats utan skriftligt tillstånd från oss.

Tredje parts programvara

Du kan behöva ladda ner och aktivera viss programvara för att kunna använda visst innehåll på vår webbplats. Vi meddelar vart och när detta är nödvändigt.

När det händer måste du uttryckligen acceptera villkoren i ett licensavtal med den tredje parten. Du accepterar att vi inte har något ansvar eller kontroll över sådan tredje parts programvara.
Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi har inte granskat dessa och vi har ingen kontroll över dem, så vi är inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll. Om du väljer att besöka någon av dessa tredje parters webbplatser gör du det på egen risk.

Kom ihåg att om du använder en länkad webbplats kommer all personlig information du ger dem att behandlas i enlighet med deras integritetspolicy, inte vår. Därför är det viktigt att ta del av deras användarvillkor och integritetspolicy innan du använder deras webbplatser och delar dina personuppgifter.

Du får bara länka till vår webbplats förutsatt att:

• Hemsidan inte laddas inom ramen för din webbplats, om inte vi uttryckligen instämmer;
• Vår webbplats eller våra tjänster inte är missvisande eller presenterar en förvrängd bild av vår relation med er eller innehåller falsk information som på ett eller annat sätt skadar vår verksamhet eller strider mot våra intressen; och
• Vi förbehåller oss rätten att återkalla behörigheten att länka till vår webbplats när som helst utan föregående meddelande.
Vi kan ändra dessa villkor genom att ladda upp ändrade villkor på vår webbplats och/eller skicka ett e-postmeddelande om du finns registrerad för att motta våra nyheter och uppdateringar. En sådan ändring kommer att träda i kraft omedelbart efter det att den har laddats upp eller vid mottagandet av e-postmeddelandet, beroende på vilket som infaller tidigare. Du bör kontrollera regelbundet för att se om det finns några ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter perioden löpt ut innebär att du accepterar de nya ändringarna.

Vi kan också ändra funktionerna på vår webbplats, liksom innehåll som vi tillgängliggör. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som följer dessa ändringar.

Uppdelning

Om någon del av dessa villkor har visat sig icke-genomförbara kommer alla andra delar av dessa villkor inte att påverkas och kommer att förbli i kraft.

Hela avtalet

Dessa Villkor styr vår relation med dig och representerar hela avtalet.

Underlicensera

Du kan underlicensiera dina rättigheter enligt dessa villkor.

Dispensklausul

Om vi dröjer att vidta åtgärder enligt vårt avtal med dig hindrar det inte oss att vidta åtgärder vid ett senare tillfälle.

Kontakta oss Denna webbplats ägs och drivs av Interpeace Sverige

E-post: info@interpeace.org

Publicerad: Maj, 2018