Vårt arbete i Sverige

Varför arbetar Interpeace i Sverige?

Liksom många andra europeiska samhällen, brottas Sverige med utmaningar relaterade till utanförskap och integration. Baserat på omfattande erfarenhet av att arbeta med marginaliserade grupper och lärdomar från sitt arbete med ungdomar runtom i världen har Interpeace arbetat i Sverige sedan 2013. Med 20 års erfarenhet av fredsbyggande i olika kontexter och instabila länder inledde Interpeace sitt engagemang i Tensta, en förort till Stockholm, för att testa om organisationens deltagande och inkluderande tillvägagångssätt kan bidra till att lösa ökande sociala spänningar och episoder av våld i Sveriges förorter.

Det arbete som inleddes i Sverige baseras på dokumenterad erfarenhet av att det finns nya och innovativa sätt att tänka kring fredsbyggande även i länder som anses vara fredliga. De allmänna principerna om inkludering och deltagande, som är kärnan i allt fredsbyggande arbete, har potential att bidra till mer sammanhållna och inkluderande samhällen, oberoende av utvecklingsnivå och geografiskt läge. Detta framgick tydligt av Interpeaces inledande arbete i Tensta. Att involvera befolkningen och ungdomar i synnerhet, i definitionen av samhällets framtid genererade positiva och konstruktiva attityder och beteenden.

Tensta, Sweden. Photo credit: Oskar Kullander

Interpeaces långsiktiga vision för Sverige

Interpeace tror att visionen om ”ett samhälle där alla kan blomstra och uppnå sin potential, och där mångfald ses som en styrka” kan uppnås. Genom att stödja de boende i marginaliserade områden för att förändra de strukturer som skapar utanförskap; genom att arbeta för att förändra negativa uppfattningar och fördomar i det svenska samhället gentemot marginaliserade områden; och genom att uppmuntra politiker och beslutsfattare att aktivt motverka utanförskap, tror Interpeace att inkludering kan stärkas.

 

Summering av vårt arbete:

Change for Tensta

Interpeace inledde sitt engagemang i Sverige under 2013 för att bättre förstå de utmaningar Tensta står inför, och bedöma huruvida organisationens deltagande och inkluderande tillvägagångssätt kan bidra till att lösa ökande sociala spänningar och episoder av våld i Sveriges förorter. Resultatet av det inledande arbetet finns dokumenterat i en rapport och en videodokumentär. Här kan du läsa mer om projektet.

Stockholm Peace Talks

År 2015 organiserade Interpeace den första upplagan av Stockholm Peace Talks som hölls i Sveriges riksdag. Evenemanget samlade framstående talare och underhållare med olika bakgrunder från Sverige och utlandet. Deltog gjorde bland annat  FNs biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, konstnären och humanisten Forest Whitaker, och musikern Jason ”Timbuktu” Diakité. Talarna uppmanades att berätta om vad fred innebär och spelar för roll i deras egna liv med målet att inspirera och skapa en känsla för vad varje individ kan göra för att spela en aktiv roll i att bidra till en kultur av fred och sammanhållning. Här kan du läsa mer om evenemanget.

SPT logo round with landscape

We are Sverige

Under 2015-2016 engagerade Interpeace mer än 200 nyckelaktörer över hela Sverige i en dialogprocess för att  fånga synpunkter och bättre förstå hur inkludering kan främjas i Sverige. Resultaten av denna forskning har sammanställts i rapporten “From Margins to Mainstream: Fostering Inclusion in Sweden” som lanserades i Oktober 2016. Mer information om “We are Sverige” hittar du här.

One Sweet World

Med utgångspunkt i sitt arbete i Sverige, har Interpeace inlett ett samarbete med Ben & Jerrys för att sprida budskapet om inkludering. Interpeaces arbete har visat vikten av att bygga inkluderande samhällen. Genom vårt partnerskap och kampanjen One Sweet World med Ben & Jerrys i Sverige, vill vi engagera människor från alla samhällsskikt kring idén att inkludering angår alla i det svenska samhället. Besök denna sida för mer information om One Sweet World. Här kan du också läsa om Ben & Jerrys vision för ett mer inkluderande samhälle och hur de bidrar till Interpeaces arbete i Sverige.

 benj_A_03-sw

Vad händer nu?

De rekommendationer som framkommit av vårt arbete har visat på vikten av att främja inkludering mellan olika grupper i det svenska samhället och att minska den ökande klyftan mellan boende i marginaliserade områden och resten av landets befolkning. Under 2017 kommer Interpeace att lansera nästa fas av sitt arbete i Sverige som kommer att fokusera på demokratisk delaktighet. Vi ser även fram emot att organisera den andra upplagan av Stockholm Peace Talks!