One Sweet World


Att bygga inkluderande samhällen är en av de största utmaningarna i dagens värld. I Sverige och Europa skapar marginalisering, utanförskap och diskriminering djupgående spänningar i samhället. Som ett resultat har våld, protester och rädsla ökat under de senaste åren. Politiska kampanjer och mediebevakning har i vissa fall påskyndat stigmatiseringen genom att främja negativa stereotyper och fördjupat splittringen mellan olika samhällsgrupper.

I den agenda för hållbar utveckling som antogs av FN 2015 är principen om inkludering medvetet införlivad i flera mål, bland annat mål 16 för fredliga och inkluderande samhällen. Baserat på Interpeaces erfarenhet i över 20 länder och regioner runtom i världen, tror vi att varje individ måste bidra och spela en aktiv roll för att ett samhälle ska uppnå verklig inkludering.


I detta sammanhang har Interpeace gått samman med Ben & Jerrys för att hjälpa till att sprida budskapet om inkludering. Det finns ett ständigt ökande antal medborgare och rörelser som står upp för inkludering och talar ut för medkänsla och förståelse. Vi uppmanar människor runt om i Sverige att välja enhet över splittring.

Genom One Sweet World, uppmanar vi vänner och anhängare att dela positiva berättelser om inkludering, att fira lokala hjältar och utmana fördomar och missuppfattningar som bygger på rädsla kring nationalitet, ursprung, rikedom och religion. Tillsammans kan vi hjälpa till att vända framväxten av rädsla och misstänksamhet omkring oss.

Det finns inga snabba lösningar för att bygga ett mer inkluderande och välkomnande samhälle, och det kommer att krävas mycket mer än bara en kampanj. Men vi kommer att sälla våra röster till alla de rörelser som redan arbetar och är på framväxt i Sverige, från lokala projekt som för människor samman, till organisationer som bidrar till att öka förståelse, bygga en gemensam grund och slutligen driva förändring från gräsrötterna .

– Gå med i rörelsen och registrera dig för vår turné!

– Ta reda på vilka organisationer som arbetar för att föra samman människor där du bor och engagera dig!

– Följ oss och Ben & Jerrys på Twitter och Facebook, och dela kampanjen!

– Läs Interpeaces senaste rapport om möjligheterna för bättre inkludering i det svenska samhället – From Margins to Mainstream: Fostering Inclusion in Sweden.

cover-page-of-sweden-report

För att få veta mer om Interpeaces arbete runt om i världen, besök vår hemsida här.

För mer information om varför denna fråga är viktig för Ben & Jerrys, besök deras sida här.