Marrti Ahtisaari

Martti Ahtisaari

“Interpeace inställning till lokalt ägandeskap är något som jag, i min långa karriär som internationell fredsförhandlare, inte har sett någon annanstans. Det är där Interpeace gör en skillnad.”