Monica McWilliams

Monica McWilliams

“Interpeace ansträngningar kräver inte bara finansiellt stöd utan även kunskap om hur man underlättar processen. Interpeace lägger stor vikt vid denna komponent vilket är något jag anser vara anmärkningsvärt.”