Ingen kan bygga fred ensam: en lärdom från Tunisien

Den 15 december talade Interpeace generaldirektör Scott Weber i Sveriges riksdag tillsammans med representanter för Tunisiens nationella dialogkvartett. Kvartetten fick ta emot ett pris för sin roll att lotsa Tunisien genom turbulensen i efterdyningarna av Jasminrevolutionen.

Titta på hela webbsändningen här

Seminariediskussionerna fokuserade på civilsamhällets roll i att skapa fred. Paneldeltagare tillfrågades om Tunisien kan vara ett föregångsland i framgångsrikt fredsbyggande.
Tunisiens nationella kvartett bildades 2013, vid en känslig punkt i Tunisiens demokratiseringsprocess. Kvartetten omfattar den tunisiska fackföreningsunionen (UGTT), det tunisiska förbundet för industri, handel och hantverk (UTICA), den tunisiska organisationen för mänskliga rättigheter (LTDH) och det tunisiska juridiska samfundet. Det krävdes fyra samhällsorganisationer för att blåsa nytt liv i den politiska processen och återinföra en känsla av legitimitet.

“Framgången uppnåddes genom acceptans, dialog och genom att lyssna på varandra. Vi hade förtroende hos folket och fick stöd av andra organisationer i det civila samhället. Den tunisiska modellen kan vara en förebild för andra”, sa Ouided Bouchamaoui, vd för UTICA.
I en artikel inför utdelningen av Nobels fredspris, sa Scott Weber att det inte finns någon enkel väg till fred och att varje sammanhang kräver särskilda lösningar. Trots detta kan ändå viktiga lärdomar dras från kvartetten.

Vid seminariet betonade Scott Weber att deltagande och inkludering är centrala delar för att kunna bygga fred och att ingen kan bygga fred ensam.
”Framgångsrikt fredsbyggande kräver olika aktörer som arbetar tillsammans för att säkerställa effektivt samarbete. Tunisiens nationella kvartett är ett exempel på det”
“Resan mot fred tar aldrig slut. Lärdomar och kunskap måste fortsätta att delas mellan fredsbyggare över hela världen”, avslutade Scott Weber.

Övriga paneldeltagare var Isabella Lövin, biståndsminister, Karin Enström, vice ordförande i Utrikesutskottet, Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska institutet, samt Fanny Härgestam, journalist som har gjort många reportage om Tunisien. Seminariet öppnades av Urban Ahlin, riksdagens talman, och modererades av Henrik Hammargren, Executive Director vid Dag Hammarskjöld Foundation.

Interpeace vill rikta ett stort tack till Dag Hammarskjöld Foundation, Sveriges riksdag and Utrikespolitiska institutet för ett väl genomfört seminarium!