Vårt uppdrag

Interpeace är dedikerade till att bygga varaktig fred genom att stärka möjligheterna i samhällen att övervinna djup splittring och hantera konflikter på ett icke våldsamt sätt.
Vi är rotade i lokal verklighet och drar styrka från en allians av nationella grupper med ett långsiktigt engagemang att skapa fred i sina egna samhällen. Vi tror på visdomen att lyssna, makten i att delta och styrkan i informerande dialog för att skapa förståelse och förtroende – detta är enligt oss grunden för allt fredsskapande.