Photo credit: Swedish Television Program - Agenda

Vikten av dialog för att motverka utanförskap i Sverige

Den 22a maj deltog Interpeace’s Tomas Amanuel i en debatt i SVTs Agenda tillsammans med Inrikesminister Anders Ygeman och Centerpartiets partiledare Annie Lööf för att diskutera vilka insatser som krävs för att bekämpa den växande kriminaliteten i Stockholms marginaliserade förorter.

För att minska brottsligheten satsar regeringen nu resurser på att stärka polisens närvaro i förorten. Anders Ygeman pekade på behovet av att bli bättre på arbeta med att förebygga brott i förorterna. Annie Lööf höll med om att det krävs fler poliser men att brottsförebyggande åtgärder måsta kombineras med satsningar på utbildning, jobb och bostäder.

Tomas Amanuel från Interpeace betonade vikten av att stärka dialogen med de som bor i förorten och de som drabbas hårdast av problemen. För att satsningarna ska vara effektiva och hållbara måste beslutsfattare förstå utmaningarna från de boendes perspektiv och involvera dem i diskussionen om vilka lösningar som behövs. Polisen har en viktig roll att spela men för att lösa det centrala problemet med socialt utanförskap på lång sikt krävs samarbete mellan lokala aktörer liksom stora sociala satsningar på utbildning och arbetstillfällen för unga.

På frågan: – Tycker du att det finns en plan idag och att politikerna har en plan för hur man ska bryta utanförskapet och kriminaliteten i de här områdena? Svarade Tomas:

”Jag har bott i Tensta i 26 år och jobbat i över 5 år med ungdomar i Tensta […] Det jag tycker man ska göra är att involvera människor från dessa områden och ta reda på vad deras verkliga behov är.”

Tomas är en av dem som lett Interpaces initiativ kring utmaningarna för social integration i Sverige. Pilotprojektet som startade i Stockholmsförorten Tensta 2013 har nu utvidgats till att involvera fler områden i Stockholm, Malmö och Luleå. Dialog och konsultationer som genomförts med allmänheten i dessa områden har belyst vad inkludering innebär för olika grupper i det svenska samhället. Interpeace arbete i Sverige syftar till att föra allmänhetens röster närmare politiker och beslutsfattare. För detta ändamål kommer projektet att lansera en informationskampanj som betonar vikten av ett inkluderande samhälle och behovet av att främja möten i samspelet mellan människor och lokalsamhällen i Sverige.

Här kan du se hela intervjun med Tomas som startar 22.48 minuter in i programmet.

Tomas Amanuel har också intervjuats av Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala. Det blev ett inspirerande blogginlägg om kraften av dialog som ett verktyg för att engagera ungdomar i frågor som rör inkludering och social förändring. Här kan du läsa hela intervjun med Tomas.