Villkor

1. Betalningsservice

 1. Detaljer kring din donation kommer att visas för dig på Interpeace Swedens webbsida innan den genomförs. Om du vill ändra något kan du göra det genom att följa instruktionerna på skärmen.
 2. När du bekräftat för oss genom Interpeace Swedens webbsida att du vill fortsätta med din donation kommer du att omdirigeras till ett betalningssystem online som behandlar din transaktion genom att begära pengar från din kreditkortsleverantör.

2. Information som du måste ge till oss

 1. Innan vi kan genomföra din donation måste du ge oss korrekta uppgifter om följande:
  1. Ditt namn och din adress
  2. Detaljer om kreditkortet du vill använda för att finansiera donationen
 2. När du har lämnat dessa uppgifter kommer vi att använda dem för att utföra transaktionen. Du ansvarar själv för att se till att vi får korrekt information. Om du ger inkorrekt eller gammal information kommer vi inte att vara ansvariga om en donation inte utförs, är försenad eller utförs på felaktigt sätt. Om du ber oss att spåra en oförklarlig transaktion som har baserats på felaktigt given information, kommer vi att försöka spåra och återbetala denna åt dig.
 3. Vi kommer att bevaka alla donationer som görs genom Interpeace Swedens webbsida. Vi kan komma att be dig om att förse oss med ytterligare personuppgifter för att kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter innan transaktionen är klar.
 4. Vi kräver att du är 18 år eller äldre för att använda Interpeace Swedens betalningssystem online.

3. Samtycke och utförande

 1. Genom att bekräfta att du önskar fortsätta med din donation tillåter du oss att begära pengar från din kreditkortsleverantör. Du kan inte återkalla detta medgivande.
 2. Vi kan komma att neka att genomföra en transaktion om vi inte är nöjda med att:
  1. transaktionen är laglig och inte är relaterad till bedrägeri;
  2. transaktionen har godkänts på korrekt sätt; eller
  3. informationen vi baserar en transaktion på är korrekt eller fullständig.

4. Avgifter, valuta och ränta

 1. Vi genomför endast donationer i svenska kronor (SEK), det kommer inte att samlas eller utbetalas någon ränta på medel som vi innehar eller genomför åt dig.

5. Redovisning

 1. Så fort vi får information från din kreditkortsleverantör att din transaktion är tillåten att utföra, kommer vi att visa ett meddelande på Interpeace Swedens webbsida samt skicka ett e-postmeddelande som bekräftar de detaljer kring transaktionen du bett oss genomföra åt dig.
  Vi kommer att spara information om din transaktion i minst tio år.

6. Felaktigt utförda och otillåtna transaktioner

 1. Du bör kontrollera den bekräftelse på transaktionen som vi skickar till dig mot ditt kreditkortssaldo för att kontrollera att varje transaktion är korrekt registrerad och godkänd. Om du märker någon felaktighet eller obehörig transaktion bör du genast kontakta din kreditkortsleverantör. Om du inte informerar oss omgående (senast 13 månader efter transaktionsdagen) om en felaktig eller otillåten transaktion kan vi inte hjälpa dig att korrigera problemet – om du inte berättar för oss i tid kommer de rättigheter som nämns nedan att gälla.
 2. Vi är ansvariga för att begära korrekt betalning från din kreditkortsleverantör i enlighet med dessa villkor.
 3. Vi kommer att återbetala en inbetalning från de medel vi har erhållit från dig om du underrättar oss om att det var otillåtet och efter att ha undersökt detta samt fått klarhet i att det är korrekt att du inte är ansvarig. Du kommer att vara ansvarig för otillåtna transaktioner där du (eller om någon med din tillåtelse) agerat med uppsåt att begå bedrägeri eller grav oaktsamhet.
 4. Vi kommer inte att återbetala en betalning till dig om du inte informerar oss om det i tid (enligt punkt 6.a) eller i de fall som avses i punkt 8, eller i de fall där du har rätt till ersättning av din kreditkortsleverantör.

7. Annullering och återbetalning

 1. Du kommer endast kunna avbryta en donation eller betalning för ett event om du kontaktar oss inom 48 timmar efter att du gett oss behörighet på Interpeace Swedens webbsida.

8. Driftsavbrott och felaktigheter

 1. Ibland kan en betaltjänst avbrytas eller orsakas att misslyckas pågrund av avvikande och oförutsebara omständigheter utanför vår kontroll, eller om vi måste agera på ett visst sätt för att följa lagen. Vi ansvarar inte för konsekvenser av sådana händelser där de var omöjliga att avvärja trots alla våra ansträngningar att göra så.

9. Klagomål och adresser

 1. Om vi inte levererar den standard på betaltjänster som du förväntar dig, eller om du tror att vi har gjort ett misstag ber vi dig vänligen kontakta oss. Situationen kommer att undersökas och om nödvändigt kommer åtgärder att vidtas för att rätta detta.